کارت و نوار جذب حشره

کارت و نوارهای زرد و آبی
استفاده از کارت و نوار زرد و آبی بهترین وسیله برای تشخیص و کنترل آفات قبل از خسارت انبوه به گیاه میباشد، بدون اینکه کمترین استفاده ای از سموم شیمیایی صورت بگیرد.
معمولا حشرات به طیف خاصی از رنگ های زرد و آبی حساس هستند و به شدت به طرف آن جذب میشوند. بدین منظور کارت ها و نوارهایی که طیف رنگی خاص و قدرت چسبندگی بالایی دارند تهیه و مورد مصرف قرار میگیرند، بدون اینکه دما و رطوبت در روی کیفیت آنها تاثیر منفی بگذارد . حشره پس از برخورد با این نوارها و کارتها به آنها چسبیده و بدون تحرک از بین میرود.
از کارت و نوارهای زرد و آبی برای ردیابی و شکار انبوه استفاده میشود. این محصولات در برابر UV مقاوم بوده و چسب آن با دوام است، قدرت جذب بالایی دارند و استفاده از آنها نیز راحت میباشد.
برای ردیابی حشرات 1 کارت در 100 متر مربع و برای شکار حشرات بسته به جمعیت آفت 1 یا 2 کارت در 20 مترمربع استفاده میشود.
در محصولاتی که رشد عمودی دارند کارت ها باید در دو-سوم ارتفاع بوته آویزان شوند و همواره با رشد گیاه به سمت بالاتر کشیده شوند. اما در محصولاتی که رشد افقی دارند و معمولا رونده اند این کارت ها می بایست به وسیله نگهدارنده های چوبی یا سیمی در سطح بالایی گیاه مستقر شود. معمولا این کارت ها خود نیز بصورت عمودی (عمود بر زمین) قرار میگیرند اما برای شکار مگس مینوز بهتر است بصورت افقی نصب گردد.

کارت زرد

کارت زرد

برای کنترل آفات (سفید بالکها- مینوز- شته – مگس قارچ- زنجره)کارت25*10 سانتی متر

محصول شرکت : Russell IPM
کشور : انگلیس

کارت آبی

برای کنترل آفت تریپس کارت 25*10 سانتیمتر

محصول کشور : کره